Zásady ochrany osobních údajů

Jaké údaje a přoč sbíráme

Kontaktní formulář a formulář, chci být kontaktován

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme vaše jméno a příjmení, kvůli následujícímu oslovení, vaši e-mailovou adresu nebo telefon, abychom vás zde mohli nálsedně kontaktovat. Jako nepovinný údaj zde můžeme shromažďovat i vaší adresu, a to pro případné zaslání korespondece.

Výpověď pojišťovně

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme Vaše jméno, příjmení/název firmy, rodné číslo/DIČ/IČO, trvalé bydliště a číslo účtu obsažené ve formuláři. Tyto údaje slouží pro zhotovení výpovědni, která je dále poslána Vámi vybrané pojišťovně

Formulář o změně dodavatele energií

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme Vaše jméno, příjmení/název firmy, rodné číslo/DIČ/IČO, a dokumenty s vyúčtováním energií za poslední období. Tyto údaje slouží pro kalkulaci a návrh nových dodavatelů energií.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje z kontaktních formulářů jsou uchovávány po dobu 30 dní.

Údaje z výpovědi pojistné smlouvy jsou odeslány vybrané pojišťovně a pojišťovna tyto údaje uchovává dle vlastní potřeby

Údaje z požadavku o o změně dodavatele energií uchováváme po dobu 1 roku

Kdo údaje zpracovává

Hlavním zpracovatelem údajů je společnost RARE Financial Group s.r.o.

Výpověď pojistné smlouvy zpracovává dále Vaše pojišťovna, které je výpověď podávána

Partneři